Stariji muškarac sa znacima staračke demencije

Staračka demencija

Staračka demencija je termin koji se koristi da opiše grupu simptoma koji utiču na pamćenje, razmišljanje i kognitivne sposobnosti u toj meri da ometaju svakodnevni život obolele osobe. Demencija nije konkretna bolest, već posledica koju izaziva nekoliko različitih oboljenja.

Staračka demencija predstavlja smanjenje ili potpuni gubitak kognitivnog funkcionisanja — razmišljanja, pamćenja i rasuđivanja — do te mere da ometa svakodnevni život i aktivnosti osobe. Ličnost osobe koja pati od demencije se može promeniti do neprepoznatljivosti, pored toga što ne pamti prethodne događaje i ne prepoznaje najbližu porodicu.

Stanje progresivno napreduje – u početnim stadijumima utiče na funkcionisanje osobe, a kasnije, kako se primarna bolest razvija, obolela osoba u potpunosti da zavisi od drugih u osnovnim svakodnevnim aktivnostima, kao što je hranjenje ili vršenje lične higijene.

Iako se može dogoditi i u mlađem životnom dobu, demencija najčešće pogađa ljude starije od 65 godina (otprilike jedna trećina svih ljudi koji imaju 85 ili više godina ima neki oblik demencije). Bez obzira na učestalost stanja u poznim godinama, demencija nije normalan deo starenja.

Koji su simptomi demencije?

Demencija se javlja kao posledica promena u određenim delovima mozga, koje uzrokuju da nervne ćelije slabe, gube vezu sa drugim nervnim ćelijama i umiru. Iako nervne ćelije prirodno odumiru starenjem, kod ljudi sa demencijom je njihov gubitak neuporedivo veći, te se otuda javljaju i karakteristični simtomi bolesti:

 • Gubitak pamćenja, loše rasuđivanje i konfuzija
 • Poteškoće u govoru, razumevanju i izražavanju misli
 • Poteškoće u čitanju i pisanju
 • Gubitak ravnoteže i problemi sa kretanjem
 • Lutanje i gubljenje čak i u poznatom delu grada u kojem je lice oduvek živelo
 • Problemi sa odgovornim rukovanjem novcem i plaćanjem računa
 • Ponavljanje pitanja
 • Nemogućnost imenovanja poznatih predmeta
 • Usporeno obavljanje ranije uobičajenih dnevnih zadataka
 • Gubitak interesovanja za dnevne aktivnosti ili događaje koje je lice ranije volelo
 • Halucinacije ili paranoja
 • Impulsivne reakcije
 • Nezainteresovanost za osećanja drugih ljudi

Kako demencija utiče na svakodnevni život?

Problemi sa kratkoročnim pamćenjem, koji su ključni simptom Alchajmerove bolesti, najčešćeg oblika demencije, mogu imati veliki uticaj na mnoge aspekte svakodnevnog života. Ali demencija obolelim osobama može oduzeti mnogo više od pamćenja.

Iskustvo svake osobe sa demencijom je drugačije i jedinstveno, baš kao simptomi ovog stanja, ali mnogim ljudima svakodnevne aktivnosti kao što su odlazak u nabavku, plaćanje računa, dolazak na dogovoreno mesto, predstavljaju izazov i potrebna im je podrška.

Vremenom, kako se demencija pogoršava, obolelom licu će trebati pomoć i za obavljanje osnovnih svakodnevnih aktivnosti, kao što su hranjenje, oblačenje i održavanje lične higijene.

Demencija je progresivno stanje. Kako bolesti koje uzrokuju demenciju napreduju, simptomi se pogoršavaju i obolelim osobama će verovatno biti potrebna pomoć u najbazičnijim aktivnostima, koje su nekada bile podrazumevane. U početku, obolelom licu će možda biti potrebno podsećanje da se okupa ili pomoć oko pranja kose, dok u razvijenijim fazama demencije osoba možda neće moći da se kupa samostalno, bez pomoći.

Staračka demencija i smeštaj u domu za stare

Promene u svakodnevnom funkcionisanju mogu biti uznemirujuće za osobu koja živi sa demencijom, baš kao i za drage osobe i najbliže članove porodice.

Bez obzira koliko je u prethodnim etapama života bila samostalna i sposobna, osoba koja ima simptome staračke demencije ne može bezbedno da živi sama, a članovi porodice se mogu osećati emocionalno i fizički iscrpljeni pokušavajući da održe privid pređašnjeg stanja.

Da ne spominjemo da su licu koje živi sa demencijom potrebni 24/7 nadzor i pomoć, što za zaposlene članove porodice nije izvodivo, usled čega se javlja griža savesti i osećaj krivice.

Preseljenje u dom za stare u ovakvim slučajevima solucija je koja zadovoljava potrebe dementnog lica, kao i njegovih najbližih. Dom za stare Vila Košuta pod svoje okrilje prima lica sa staračkom demencijom, a osoblje doma ima dugogodišnje iskustvo u negovanju dementnih lica.

Nastavak života u domu za stare će unaprediti svakodnevicu obe uključene strane:

Obolelo lice je pod 24-časovnim nadzorom i prima svu potrebnu pomoć oko svakodnevnih aktivnosti – pregleda, terapija, konzumacije hrane i pića, rasporeda spavanja, lične higijene i društvenih aktivnosti sa drugim stanovnicima doma za stare.

Porodica takođe može da odahne od neizvesnosti i brige, znajući da je dementno lice na bezbednom, zbrinuto u prijatnom ambijentu, sa svom potrebnom podrškom stručnog osoblja.

U nekim slučajevima obolelo lice će biti u mogućnosti da samostalno donese odluku o preseljenju, a ako su mentalni kapaciteti osobe oslabljeni u toj meri da ne može da rasuđuje, odluku donose članovi porodice – staratelji.

Prednosti boravka u domu za lica sa demencijom

Ako tražite smeštaj za dementno lice verovatno osećate krivicu što niste u mogućnosti da mu ponudite adekvatnu negu. Niste usamljeni – mnogi članovi porodica se tako osećaju. Međutim, treba da imate na umu da će smeštaj u Domu za stare Vila Košuta unaprediti kvalitet života obolelog lica, u šta ćete se i sami uveriti.

Evo nekih od prednosti života u Domu za lica sa demencijom:

 • Obolela osoba će imati 24-časovnu podršku i pomoć stručnog i negujućeg osoblja.
 • Dom za stare je bezbedno okruženje u kojem će dementno lice biti pod konstantnim nadzorom, bez rizika da se izgubi ili povredi.
 • Društvene aktivnosti u domu za stare će održati lice sa demencijom aktivnim, a imaće priliku da se socijalizuje i provodi vreme sa ljudima slične starosne dobi.
 • Obolela osoba će živeti zdravim i urednim stilom života, koji podrazumeva zdravu hranu, kuvane obroke, fizičku aktivnost (ako fizičko stanje dozvoljava), boravak na svežem vazduhu, redovnu ličnu higijenu itd.
 • Porodica može redovno posećivati obolelo lice i uveriti se da se osoblje doma o njemu savesno i odgovorno stara. Takođe, porodica od stručnog osoblja u svakom momentu, bilo lično ili telefonski, može dobiti informacije o stanju štićenika doma.

Starost nosi sa sobom brojne izazove, a staračka demencija je samo jedan od njih. Ipak, bolesti i njihovi simptomi nisu razlog da svakodnevica stane – ni za obolelo lice, ni za članove njegove porodice. U Domu Vila Košuta svim štićenicima je obezbeđen dostojanstven život, bez obzira na zdravstveno stanje i fizičke sposobnosti. Posetite nas i uverite se i sami.