Cenovnik

DOM ZA STARE CENA

I STEPEN
PODRŠKE

850 Mesečno
  •  

II STEPEN
PODRŠKE

900 Mesečno
  •  

III STEPEN
PODRŠKE

950 Mesečno
  •  

IV STEPEN
PODRŠKE

1000 Mesečno
  •  

DNEVNI SMEŠTAJ

80 Dnevno
  •  

Ugovorena cena za uslugu smeštaja podrazumeva:

Usluge koje se dodatno naplaćuju: